RSS | Sitemap
  • Akupunktur ile bir çok hastalığın tedavisinde başarı sağlandığına inanıyormusunuz ?

    Yükleniyor ... Yükleniyor ...
AKUPUNKTUR
SİGARANIN ZARARLARI VE AKUPUNKTUR İLE SİGARA BIRAKMA
MİDE ÜLSERİ VE REFLÜ
C:Pelvik kas destek problemleri nelerdir? Kadında pelvik bölgede bulunan organlar...
C:Pap Smear Testi (Smear) nedir? Ne için kullanılır? Pap smear testi (smear veya...
C:Bu yaş grubundaki günlük dengeli olarak et, süt, tahıl, meyve, sebze, yağ ve...
C:Saç kaybından yakınan birçok insan yaşadığı her dökülmenin ardında bir...
C:Baharın gelmesiyle birlikte daha aktif ve enerjik olmayı beklerken, kendimizi daha...
AKUPUNKTURUN ESASLARI

    Acupuncture

Diğer tedavi yöntemlerinin iyi sonuç vermediği veya yetersiz kaldığı her yerde akupunktur endikasyonu konur. Kesin teşhis, hiç bir zaman ihmal edilmemelidir. Akupunkturda reaksiyon organı deridir. Deri organizma ile dış dünya arasında kontakt sınırı teşkil eder. Deri esas olarak iki tabakaya
ayrılır. Epitel ve bağ dokusu bölümü. Bunlar da Epidermis ve Corium diye adlandırılır. Beraberce 1-2 mm. kalınlığında bir tabaka oluştururlar. Bağ dokusu da iki bölümden ibarettir. Şişebilir nitelikte Papiller cisim Stratum texticulare. Derinin altında deriye ait olmayan Subcutis tabakası vardır. Gerek akupunktur ve gerek diğer fiziki yoldan deri üzerine perkutan uygulanan her tedavi, yalnız deriye ve onun mekanizmasına olur. Subcutise uyguluyan tedavi ise bilakis deri ile bağlantısı olan bütün organizmaya kadar ulaşır. Burada
damarlar, özellikle arterleri, arterioller, kapillerler, vanalar, lenf sistemi ve bağ dokusu tefrik edilir. Somatik duygu sistemine, epidermisdeki serbest Sinir uçları ile Corium’un bağ dokusu, hatta kapsüllenmiş sona eren uç cisimciklerine aittir. Bütün bir sinir yapısı reseptör uç organ olarak kabul
edilir. Effektör organlar ise bir yandan damar sistemini, arteriolleri yani arterio-venöz anastomozları, diğer taraftan da deri içindeki düz adaleleri kapsarlar. Kellner tarafından, derinin histolojik tetkikinde, seçilen deri bölgesine göre deride reseptör ve effektörlerin farklı olarak bir araya geldikleri tespit edilmiştir. Bilimsel olarak denilebilirki, her mm2 akupunktur noktasında 0.31 reseptör vardır, buna karşılık akupunktur noktalarının dışındaki yerlerde ise 0.16 reseptör vardır. Deride sabit olmayan yerlerde bulunan
akapunktur noktalarında elektrofizyolojik olarak direnç ve kapasite söz konusudur. Akupunktur noktasında direnç civara göre % 10 düşer ve kapasite aynı şekilde yükselir. Bu sayade bütün ölçme aletlerinden istifade edilir. Her bir noktanın muayanesi, onun yeniden hasıl etme ve basit deneme düzeninden dolayı enteresan sonuçlar vermiştir. Bergsmann, izole olarak idrar kesesi meridyeninin
17. noktasına akupunktur yaparak, diafragmatik hareketlerde göze çarpan bir iyileşme elde edilmiştir. Krötlinger idrar kesesi meridyeninde 39 noktasını tembih ederek kapiller kanda Hemoglobin artmasını sağlamıştır. Hipotez olarak, şimdiye kadar belirtilenlerden şu sonucu çıkartabiliriz: Akupunktur noktası,
cevredeki fiziksel belirtilerin deriye etkisini gösteren ( bilhassa deri rezistansı ve deri kapasitesi özelliklerinden dolayı elektriksel ölçülebilen değerlerin mevcudiyeti ile) bir duyu organı olarak görülüyor. Akupunkturda kesin etki için duyu organının durumu ve seçilen noktanın fonksiyonu önemlidir.

Akapunktur Esasları

       Akupunktur noktaları, ait oldukları belirli meridyenlerin organ ve organ sistemlerine etki edilen birer parçasıdır. Bir dolu organ veya içi boş bir organ meridyeni, etkileri ispatlanmış noktaların nazari olarak bağlantı çizgisi gibi Kabul edilir. Bu noktalarının bir organ ile ilgisi, organın bir fonksiyon bozukluğu veya organın bir rahatsızlığında bir veya birkaç meridyen noktasının ağrılı olması ile ortaya çıkar. Eski Çin felsefesi ve tıbbına göre tabiatta ve yaşayan insanda meydana gelen hadiselerin, polar sisteme dayandığı kabul ediliyordu. Bu iki pol Yang ve Yin olarak gösterilir. Her ikisi arasına bir
gerilim vardır, bu da enerji kaynağı olarak kabul edilir.(Bachmann) Bachamann’a göre Yang denince, erkekce, pozitif prensip anlaşılır. Hareket , iş yapmak, birşey meydana getirmek (düşünce seklinde bile) bir yang fonksiyonudur. Yin ise, Dişi prensip olup, bahsedilen büyük kuvvetli enerjiyi sınırlandırıcı faktör
olarak kabul edilir. Bu prensip istirahati, soğuğu, karanlığı hissetmeyi içerir.Günlük intibaların hazrılanması ve onların bilinç altına geçmesi Yin’a ait olaylardır. Yin içi dolu organların vazifesi ise, roserbe olan hazırlanmış gıda maddelerini kullanacak şekilde metabolize etmek ve depolamaktır.

0 Kez Yorumlandı.
Facebook Twitter More...
YORUM YAP
Adınız...

E-Mail Adresiniz...

Web Siteniz (varsa)

BENZER MAKALELER
AKUPUNKTURUN ETKİLERİ
Akupunkturun bilimsel bir tedavi metodu olup olmadığını araştırılmasının iki yönü vardır: Birincisi genel olarak akupunktur tedavisinin etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. İkincisi ise akupunkturun temel kabullerinin irdelenmesidir; bu ikinci kısım içinde en stratejik alan tedavi esnasında kullanılan noktaların derinin üzerindeki diğer noktalardan farklı özelliklere sahip olup olmadıklarının araştırılmasıdır. Bu ikinci hususun bir uzantısı olarak meridyenlerin... Devamı...
ANALJEZİK ETKİ
Analjezik etkiden kasıt akupunkturla ağrının giderilmesidir. Akupunkturun ağrıyı nasıl giderdiği ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Bu görüşlere değinmeden önce ağrı kavramını gözden gecirmekte yarar vardır. Ağrı, gerçekte olan veya olması çok muhtemel bir doku harabiyeti ile beraber gözüken, hoşa gitmeyen duyusal veya heyecansal bir tecrübedir. Ağrı, emosyonel bir bozukluk olarak da nitelendirilebilir; bu bozukluk, beyinde, limbik sistemdeki anormal bir aktiviteden... Devamı...