RSS | Sitemap
  • Akupunktur ile bir çok hastalığın tedavisinde başarı sağlandığına inanıyormusunuz ?

    Yükleniyor ... Yükleniyor ...
AKUPUNKTUR
SİGARANIN ZARARLARI VE AKUPUNKTUR İLE SİGARA BIRAKMA
MİDE ÜLSERİ VE REFLÜ
C:Pelvik kas destek problemleri nelerdir? Kadında pelvik bölgede bulunan organlar...
C:Pap Smear Testi (Smear) nedir? Ne için kullanılır? Pap smear testi (smear veya...
C:Bu yaş grubundaki günlük dengeli olarak et, süt, tahıl, meyve, sebze, yağ ve...
C:Saç kaybından yakınan birçok insan yaşadığı her dökülmenin ardında bir...
C:Baharın gelmesiyle birlikte daha aktif ve enerjik olmayı beklerken, kendimizi daha...
NOSİSEPTİF AFFERENT SİSTEM TEORİSİ

Bu teoriye girmeden önce klasik ağrı teorisine göz atmak uygun olur.

Klasik ağrı teorisinde ağrı, görme veya işitme gibi bir duygudur. Ağrıya sebep olan sitimulusun, gücü ile orantılı olarak oluştuğu yerden kortex’e ulaştırılan bir duyudur. Ağrı çıplak sinir uçları ile algılanır. Spinal ganglion hücrelerinin axonlarından oluşan ve reseptör kabul edilen bu sinirlerle alınan impulslar, ilgili omurilik segmentinin dorsal kolonundan girer, omur içinde anterolateral kısma gelip lateralspinotalamik kanal ile talamusa gelir ve buradan sereblal kortex’in duyu alanına girer. Ağrının kendisine has bir afferent sistemi vardır ve bu sistem normalde inaktifdir. Nosiseptive reseptörlerden doğan yüksek frekanstaki akım nosiseptive afferent sistemi ile beynin uygun bölgelerine gelir.

Nosiseptive reseptör sistemi kesintisiz ilişkili plexuslerden oluşur. Miyelinsiz sinir liflerinden oluşan bu plexuslar dokulara girer ve kan damarlarını çevreler. Bu plexus sistemi normalde inaktiftir. Ancak dokuların mekanik olarak bükülmesi ile laktik asit, K+ artışı ve pH’ın 6’nın altına düşmesi, 5-hidroksitriptamin, polipeptid kininler, serotonin histamin ve prostaglandinler gibi bazı kimyasalların ortaya çıkması ile aktive olurlar.

0 Kez Yorumlandı.
Facebook Twitter More...
YORUM YAP
Adınız...

E-Mail Adresiniz...

Web Siteniz (varsa)

BENZER MAKALELER
AKUPUNKTURUN ETKİLERİ
Akupunkturun bilimsel bir tedavi metodu olup olmadığını araştırılmasının iki yönü vardır: Birincisi genel olarak akupunktur tedavisinin etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. İkincisi ise akupunkturun temel kabullerinin irdelenmesidir; bu ikinci kısım içinde en stratejik alan tedavi esnasında kullanılan noktaların derinin üzerindeki diğer noktalardan farklı özelliklere sahip olup olmadıklarının araştırılmasıdır. Bu ikinci hususun bir uzantısı olarak meridyenlerin... Devamı...
ANALJEZİK ETKİ
Analjezik etkiden kasıt akupunkturla ağrının giderilmesidir. Akupunkturun ağrıyı nasıl giderdiği ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Bu görüşlere değinmeden önce ağrı kavramını gözden gecirmekte yarar vardır. Ağrı, gerçekte olan veya olması çok muhtemel bir doku harabiyeti ile beraber gözüken, hoşa gitmeyen duyusal veya heyecansal bir tecrübedir. Ağrı, emosyonel bir bozukluk olarak da nitelendirilebilir; bu bozukluk, beyinde, limbik sistemdeki anormal bir aktiviteden... Devamı...